Peter Marklund

Peter Marklund's Home

2005-04-01T22:38:40.000Z

Bästa Aprilskämtet

SvD skriver att:

Dagens Nyheter avslöjar regeringens planer på att höja energiskatten i Skåne för att jämna ut orättvisan att de kan resa till Danmark och handla billigare alkohol. Nyktra skåningar ska kunna lämna in en intygan om att de är nykterister, men om de då påkomms med alkohol i kroppen får de böter för el-onykterhet eller i grova fall el-fylleri.