Peter Marklund

Peter Marklund's Home

2005-01-14T07:00:00.000Z

Nyhetsrubriker

Det är intressant att jämföra rubrikerna som uppstått när Marita Ulvskog kritiserade kungens uttalanden om Asien katastrofen. DNs rubrik är "Ulvskog till attack mot kungen" medans SvD använder den betydligt korrektare och mer nyanserade rubriken "Ulvskog kritiserar kungligt inlägg". DNs rubrik är närmast på nivå med kvällstidningspressen. Efter att jag skrivit detta kollade jag aftonbladets första sida och kunde konstatera att deras rubrik är identisk med DNs...

Bortsett från rubriken har jag svårt att förstå att Ulvskogs uttalande är dagens huvudnyhet. Förmodligten är det för att monarkins vara eller inte vara blivit ett så hett ämne på sista tiden och naturligtvis för att Asien katastrofen fullständigt dominerar nyhetsbevakningen som om ingenting annat hände i världen.

När sedan Göran Persson blandar sig i debatten om kungens uttalande får vi samma kvalitetsskillnad i rubrikerna. SvD skriver att "Persson tonar ned kritik mot Kungen" medans DN spetsar till det med "Persson distansierar sig från Ulvskog".

Jag skickade min lilla nyhetsrubriksjämförelse till DNs chefredaktör Jan Wifstrand och hans svar var:

"kanske är det bättre att Du skriver till Aftonbladet eller SvD. Vi har inget större intresse av att jämföra oss med dessa båda mycket mera partiintressestyrda publikationer. DN sätter agendan och gör det självständigt."

Det svaret ger mig ännu en anledning att välja SvD framför DN...

En annan skillnad mellan DN och SvD tycks vara att DN (återigen i likhet med kvällstidningspressen) låter händelser som Asien katastrofen dominera nyhetsförmedlingen längre tid än SvD. Idag har SvD som första nyhet domen mot den amerikanska generalen för övergrepp mot irakiska fångar. Detta tycks också vara huvudnyheten generellt i media, i alla fall om news.google.com är någon indikation på detta. DN däremot spekulerar vidare i vem som handlat för sent i samband med Asien katastrofen i en artikel med rubriken "Persson valde att hålla tyst". Själv skulle jag föredra att vänta på kommissionens slutsatser och framförallt få en anaylys av hur en ny krisorganisation ska se ut. Men visst, DNs typ av journalistik säljer säkert för man blir alltid nyfiken när man ser den typen av rubriker. Problemet är bara att vissa läsare, åtminstone jag, ledsnar till slut...